Relaxáció

"A relaxációs módszer felhasználási lehetőségei a pedagógus mindennapi munkájában" - akkreditált pedagógus-továbbképzés
A továbbképzés kódja: A/7855/2014.
Alapítási engedély száma: 43/190/2014.
Indítási nyilvántartási száma: R/2057/2014.

Megújult képzésünk célja az autogén tréning elméleti és gyakorlati alapjainak megtanításán túl, a pedagógus eszköztár és önismeret bővítése.
Két évtizedes tapasztalatom, hogy a relaxációs élményekkel színesíthetők az iskolai élet mindennapjai.
Az újszerű és hatékony „találkozási, érintkezési” forma javíthatja a tanár-diák kapcsolatot.
A módszer segítheti a tanulás folyamatát (új tananyag feldolgozását, ismeretek elsajátítását, beépülését, élmények átélését), valamint kiváló motivációs eszköz.

Feladatunk, hogy a képzésben résztvevők:
- szerezzenek saját élményt az ellazulás állapotáról,
- el tudják lazítani izmaikat, legyenek képesek a tudatos légzésre és figyelmük összpontosítására,
- megismerjék az ellazulás során lezajló fiziológiai folyamatok elméleti alapjait,
- megtanulják a gyermekekkel végezhető relaxáció módszertanát,
- beépítsék az alkalmazott relaxációs technikát saját pedagógiai gyakorlatukba,
- hasznosítható, gyakorlati tudást szerezzenek a képzés során.

Hangsúlyozzuk, hogy a tanfolyam során az AT első két alapgyakorlatának megtanulására, begyakorlására koncentrálunk, valamint nagy hangsúlyt fektetünk az otthoni gyakorlás jelentőségére, mivel a teljes, „klasszikus” autogén tréning elsajátítása jelentősen több időt igényel, mint 30 óra. Kiemeljük a „saját élmény”, a „pozitív szemléletformálódás” és a „mindenki önmaga trénere” elméleteket. Meggyőződésünk, hogy ahogyan gondolkodunk, érzünk, cselekszünk az élet különböző helyzeteiben, s ahogyan önmagunkat, az életünket és a körülöttünk lévő embereket, világot szemléljük, meghatározza lelki egészségünket. Valamint ezekhez való viszonyulásunk, ahogyan választási lehetőségeinket mérlegeljük, döntéseinket meghozzuk, befolyásolnak bennünket. A relaxáció harmonizálhatja a pedagógus személyiségét, növelheti teherbírását, fejlesztheti kreativitását.

Várható előnyök a pedagógus számára:
- megtanul relaxálni, azaz képes lesz váz-és simaizomzatának ellazítására, megismeri és alkalmazza az ellazító formulákat, használja az aktív és passzív légzés technikáit,
- képessé válik megfigyelni, tudatosan átélni az átmelegedés és elnehezedés érzését,
- megismeri a pozitív szemléletváltozás alapjait,
- képessé válik kidolgozni a saját, tanítványival is végezhető relaxációs gyakorlatokat.

Várható előnyök a gyermekek számára:
- harmonikusabbá válhat testük működése,
- kifinomultabbakká válhatnak érzékszerveik,
- koncentráltabbá lesz figyelmük,
- könnyebbé válhat a reggeli ébredés,
- erősödhet önbizalmuk, javulhat önértékelésük,
- javulhat viszonyulásuk környezetükhöz.

A képzés az elmélet, a tréning és a módszertan hármas egységéből (30 óra), valamint mentorálásból (hospitálás, gyakorlatvezetés, szupervízió, 15 óra) épül fel.
Fontosnak tartjuk a tréningnapló folyamatos vezetését, amelybe a résztvevők leírhatják az egyes gyakorlatok során jelentkező érzeteiket, érzéseiket, gondolataikat, ezzel is segítve a tudatos átéléseket, valamint az élmények feldolgozását.

A Csendélet CD példa a gyermekekkel végezhető gyakorlatokra. Alkalmazását ajánljuk mind a tréning során, mind pedagógusok számára az iskolai keretek között zajló relaxációhoz.
A Módszertani füzet tartalmazza a legfontosabb elméleti ismereteket, a Feladatgyűjtemény több mint száz, gyerekekkel végezhető játékot, gyakorlatot ír le.

Képzésünket azért tartjuk fontosnak, mert a relaxáció módszere, bár 1995 óta szerepel a NAT-ban, de jelenleg a pedagógus-továbbképzés rendszerében nincs olyan akkreditált tanfolyam, amely felkészítené a pedagógusokat alapfokú relaxációs foglalkozás megtartására. Az iskolai munkában viszont mindenegyes résztvevő számára felhasználható, alkalmazható a technika. Az órarendbe könnyen beépíthető (osztályfőnöki óra, testnevelés - gyógytestnevelés óra, dráma-foglalkozás), valamint bármely tanítási órán, délutáni foglalkozások, napközi keretein belül alkalmazható.

Tanfolyam díja tartalmazza az elméleti oktatást, a saját élményű foglalkozásokat, a hospitálást és a gyakorlati szupervíziót valamint a Csendélet sorozat három kiadványát.
Jelentkezés: Dobos Andrea Beáta, dobosandrea7@gmail.com, 06-20-358-0297 vagy Kovács Péter 06-30-29-12-629 vagy Tüskevár Iskola 06-1-274-40-97 vagy tuskevar@tuskevar.sulinet.hu

Képzéseinket minimum 10 főtől indítjuk. Amennyiben tantestületileg szeretnének részt venni a programon, kihelyezett tanfolyamokra is van lehetőség, valamint a bemutató órákat, hospitálási lehetőséget az Ön intézményében is megtudjuk szervezni.

CsatolmányMéret
PDF ikon jegyzekbekerulesikerelem.pdf171.85 KB