Szakképzéseink

Mivel intézményünk elsősorban a sajátos nevelési igényű tanulók számára kínál középiskolai tanulmányi lehetőséget ezért, iskolánk nem tart sem írásbeli, sem szóbeli felvételit.

Gimnázium

4 évfolyamos; A helyi tanterv kidolgozásakor figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelveiről szóló minisztériumi rendeletet, így az autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének elveit is; emelt szintű oktatás informatika tantárgyból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket veszik figyelembe.