Felvétel a gimnáziumba

Mivel gimnáziumunk elsősorban a sajátos nevelési igényű tanulók számára kínál az érettségihez vezető egyéni tanulási utakat, ezért, iskolánk nem tart sem írásbeli, sem szóbeli tantárgyi felvételit.
A gimnáziumba való felvételről a diákkal és a szülőkkel való konzultáció, a tanuló képességének és személyiségének felmérését követően az iskola pszichológusa, a leendő osztálykísérő és az iskola igazgatója közösen dönt, erre jelentkezni telefonon vagy emailben lehet.
A felvételi eljárás rendje, a jelentkezés módja megegyezik a jogszabályokban előírtaknak.
Iskolánk személyiségközpontú pedagógiájával összeegyeztethető az emelt szintű informatikai és nyelvi képzés.
Tandíj nincs, az alapítványi hozzájárulás egyéni döntés alapján vállalással történik, melynek összege 35.000 Ft havonta.
A 2021/2022-es tanévet már egy gyönyörű új épületben kezdjük, címe: 1041 Budapest, Lőrinc utca 40-42.